Projektowanie

Instalacji i sieci elektrycznych

Zakres projektowania

Z

instalacji wewnętrznych

Z

sieci i instalacji elektrycznych nN i SN

Z

przyłączy elektrycznych

Z

rozdzielnic elektrycznych

Z

oświetlenia

Skontaktuj się z nami!

Witamy na naszej stronie

Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów.
Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego napięcia, oświetlenia zewnętrznego i innych instalacji zewnętrznych.
W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacje niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego i mieszkaniowego.

Ponadto zajmujemy się doradztwem energetycznym.
W ofercie znajdą również Państwo sporządzanie (obliczanie) świadectw energetycznych budynkom:

mieszkalnym, użyteczności publicznej, użytkowym

Lat na rynku

Zrealizowanych projektów

Skontaktuj się z nami